FAQ

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

De gedetailleerde procedure staat hier beschreven.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven?
Vanaf de leeftijd van 2.5 half jaar kan uw kind instappen. De instapmomenten vinden steeds na de vakantie plaats: september, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de voorjaarsvakantie en na de paasvakantie.

Indien uw kind ouder dan 3 jaar is kan het op elk moment instappen in de kleuterklas.

Moet mijn kind Nederlands spreken om in te schrijven ?
Tervuren is een gemeente met veel inwoners van internationale origine. Wij hebben ruime ervaring met kinderen die bij ons starten zonder kennis van Nederlands. Dit levert in de praktijk geen problemen op en de kinderen nemen de taal spontaan en snel over. Dit dankzij hun handelen vanuit het hart, hun eigen wil, hun nieuwsgierigheid en hun capaciteit om informeel te leren.
Kan mijn kind in het reguliere onderwijs voortgaan?
Waldorf-Steiner scholen en de Steiner pedagogie richten zich ook op het aanleren van kennis en vaardigheden die nodig zijn in onze maatschappij. Maar dit steeds uitgaand van de ontwikkeling fases van het kind en het eigen ritme. Alle kinderen leren lezen, schrijven, rekenen en abstract denken maar zonder het forceren van innerlijke kwaliteiten welke zonder stress verkregen worden als het kind daar klaar voor is.
De sterkte van de Steiner pedagogie laat zich door de jaren heen zien. De beste integratie van het doortastende, diepe, subtiele en precieze geleerde wordt bepaald door de tijd en lengte van de schoolduur.

In elk geval elk jaar dat het kind doorbrengt in contact met de Steiner omgeving, leerkrachten en pedagogie geeft het kind zelfvertrouwen, besef van zichzelf en anderen, nieuwsgierigheid en plezier. Hierdoor kan het kind inspelen op de verandering in het leven op elk moment, met de wil, het hart en de geest om te slagen.

Meer informatie over de Steiner pedagogie vindt u terug op de relevante pagina’s op deze website.

Getuigenissen

Elk kind in zijn uniekheid verwelkomen

« Elk kind als een uniek persoon verwelkomen, een wederzijdse relatie gebaseerd op vertrouwen opbouwen en het kind zodanig zijn potentieel en capaciteiten te laten ontdekken en ontwikkelen, dat is de rol van een school.
In elk geval is deze gedachte waar de Internationale gemeenschap van Waldorf-Steiner scholen op is gebaseerd en zodanig de acties en gedachten van Unesco weergeeft.»

Federico Mayor, oud directeur generaal van Unesco.


Het in balans houden van het lichaam en de geest voor de toekomst

« Als holisthisch naturopaat ben ik me bewust van de invloed die de kindertijd heeft op de ontwikkeling van het volwassen leven en zijn gewoontes, goed of slecht voor de fysieke, emotionele en mentale gezondheid. Ik kwam in aanraking met de Steiner pedagogie door mijn opleiding in natuuropatie en toen ik zelf mama werd ben ik dus meteen op zoek gegaan naar een Steinerschool. Ik vond de Kristoffel Steinerschool in Tervuren, terwijl ik zwanger was van mijn oudste dochter. Ik heb haar meteen ingeschreven om zeker te zijn van een plaats in een school waarvan ik wist dat het “zoals thuis” zou zijn, omgeven door liefhebbende en competente volwassenen die het jonge kind begeleiden, vrij om zich te ontwikkelen, spelen, creëren, in contact met de natuur te zijn en in een gezonde omgeving, elke dag weer.
Het avontuur gaat voor haar door gezien ze nu ook in het recent opgestarte eerste leerjaar zit en haar kleine zusje is zojuist in de instapklas begonnen.
Het schoonmaken van buitenkleren en laarzen (vol met zand uit de zandbak in de tuin en modder uit het park) zijn een dagelijkse taak maar tegelijkertijd het bewijs dat regen en wind niet in de weg staan voor dagelijks buitenplezier in het park van Tervuren. Het evenwicht dat deze uitstapjes geven in de behoefte om te bewegen en zich uit te leven in de frisse lucht verzekeren mij ervan dat mijn keuze de juiste is en geven me energie de laarzen dagelijks te legen.
De meisjes zijn erg gelukkig op school en dat draagt bij aan hun positieve ontwikkeling. Ze stralen een aanwezigheid uit wat ik elk kind toe wens om zo lang mogelijk vast te houden, het weten wie je bent en weten wat goed voor je is in dit leven.»

Neele, mama van Flo en Noa


Ruimte voor innerlijke groei

« Schoenen uit, sloefjes aan, de trap lopen tot aan de zolderklas met al die leuke hoekjes om in te spelen, een stuk fruit in de fruitmand leggen en zelf een stukje nemen dat de juf al geschild heeft, een plekje zoeken op haar houten kistje in de kring, en als iedereen er is samen zingen. Zo begint de dag van mijn dochtertje van vier. In alle rust. Ze voelt zich er thuis, en ik ook, als ouder. In het weekend werken we er al eens samen in de tuin. Naar buiten gaan doet ze bij weer en wind. In deze school heeft ze ruimte om te spelen, te ademen en zich uit te leven. »
Liesbeth, mama van Dagmar


Mogen zijn wie je bent, dit voelt goed

« Wij kozen voor de Kristoffel Steiner School in Tervuren omdat we een school zochten waar onze 3 jarige dochter nog het kleine kind mocht zijn wat ze was. We waren zeer gecharmeerd van de kleine klassen, het huiselijke en warme gevoel dat de school uitstraalde en de rol die het bos en de buitenlucht nog speelt op de kleuterschool. Dit voelde goed! Een klas waar kinderen nog veel kunnen bewegen en waar de individuele aandacht groot en daadwerkelijk aandachtig is. Mijn dochter is open gebloeid en een kleine 6 jaar verder heeft ook mijn jongste zijn peuter en kleutertijd op de school doorgebracht en is ook hij een kind geworden wat goed bij zichzelf blijft. Als ouders hebben wij ons met veel plezier al die jaren ingezet voor de groei van de school (nu een nieuw gebouw en eerste klas), van de organisatie en ook voor de andere klusjes die er te doen waren. Dit heeft ons ook als volwassene doen groeien en waarde gegeven om onze capaciteiten in te hebben kunnen zetten voor school. Het is echt een familie project geweest en we hebben er een warm vriendennetwerk aan over gehouden! »
Eva en Julien, mama en papa van Roza en Mats


Geborgen en uitgelaten

« Onze school is voor mij synoniem van geborgenheid en eerbied voor het innerlijke leven van elk kind, maar ook van ravotten in het park, van het dichtbij beleven van de seizoenen en van nog zoveel meer. In deze school mag een kind nog “kind” zijn. ‘s Morgens kan het voor mijn dochter niet snel genoeg gaan om richting school te vertrekken; en als ik mijn dochter ‘s namiddags met een frisse neus, blozende wangen, een stralende glimlach én een bemodderde broek ophaal, weet ik dat ze zich naar hartelust heeft kunnen uitleven. Dat geeft je als ouder een gelukzalig en gerust gevoel. »
Alexandra, mama van Sacha, Ludivine en Valentine

Meer weten …

Antroposofie, een transdiciplinaire gedachte

Rudolf Steiner was een visionair die op verschillende wijzen zijn stempel heeft gedrukt zoals op antropologie, pedagogie, biodynamische landbouw, architectuur, sociologie en hulpverlening. Zijn inspiratie en intuïtie op de verschillende aspecten van het leven.

« Wat is een Steinerschool ? »

Deze video geeft een idee van de Steiner pedagogie en de werking van de scholen en laat tevens de mening van het ministerie van onderwijs in het verenigd koninkrijk hierover aan het bod komen.

Steinerschool Bio-ecologisch gebouw in Lier (English subtitles)

Vanuit het doen tot een inzicht komen ! De hersenontwikkeling gebeurt via de handen, via het leren van vaardigheden. Kunstzinnig, creatief en zelfstandig groeien…

Steiner pedagogie in Silicon Valley

Waarom de CEOs en werknemers van de grote bedrijven in Silicon Valley hun kinderen naar een Steiner School sturen.

www.theguardian.com/teacher-network/2015/dec/02/schools-that-ban-tablets-traditional-education-silicon-valley-london

www.nytimes.com/2011/10/23/technology/at-waldorf-school-in-silicon-valley-technology-can-wait.html

Foto montage van beroemde Waldorf Steiner alumni

De Steiner pedagogie maakt vele verschillende loopbanen mogelijk. Het belangrijkste is zich vrij kunnen uitdrukken, iets wat ieder in zich draagt.

Dit zijn links naar websites in verband met antroposofie en de Steinerpedagogie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites:

Federatie van Steiner scholen in België: www.steinerscholen.be

Inschrijven van je kind op school in de gemeente Tervuren: www.naarschoolintervuren.be

Waarom kiezen voor een Steinerschool ? De Nederlandse Vereniging van Steinerscholen (Vrije scholen) zet alles op een rij (NL) : www.kiezenvoordevrijeschool.nl

L’eurythmiste, franstalige bibliotheek gespecialiseerd in anthrosophie en Steiner pedagogie: www.eurythmiste.com

IASWECE, International Association for Steiner Waldorf Early Childhood Education: www.iaswece.org

Antroposofie en het Kind forum (NL): www.antroposofiekind.nl

Wikipedia, over Steiner pedagogie: nl.wikipedia.org/wiki/Vrijeschoolonderwijs

Special thanks to Kristin Lee Hager for her colourful contribution to this website: www.kristinleehargerart.com